• Ole Schilling Jeppesen den 17-11-2017
  Kære forældre på Læssøegades skole,
   
  Jeg er rigtig glad for at kunne fortælle jer, at Louise Schmidt er valgt som ny skoleleder på Læssøesgades skole.
   
  Louise besidder en lang række faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer som skoleleder, som Læssøessgades skole allerede har nydt godt af siden august – og som I fortsat kommer til at nyde godt af. Jeg tror på, at Louise med sin store faglige viden om skoleudvikling, sin grundighed og sit strategiske overblik  er i stand til at drive Læssøesgades skole fremad mod skolens mål og vision i samarbejde med det øvrige ledelsesteam.
   
  Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med Louise.
   
  God weekend til jer alle.
   
  Venlig hilsen
  Lene Ravn Holst
  Områdechef Horsensvej
 • ikon
  Louise Schmidt den 12-10-2017
  Nyt fra skolebestyrelsen - antimobbestrategi og pædagogiske principper i SFO

  På skolebestyrelsesmødet 24. oktober drøftede vi særligt to emner: Udarbejdelse af ny antimobbestrategi og pædagogiske principper for SFO.
  Der blev fra skolens side præsenteret et grundigt udkast til antimobbestrategien. Skolebestyrelsens kommentarer og forslag til det videre arbejde med strategien blev noteret. Generelt læner antimobbestrategi-udkastet sig fint op ad det nye værdigrundlag for skolen.
  Kirsten, indskolingsleder, gennemgik det pædagogiske sigte og den udvikling, der bliver arbejdet med i  den nye SFO i Langenæs Børneby. Der var mange gode og aktive indsatser, hvoraf én handlede om at tage godt imod børnene om morgenen. En anden om at skaffe mere voksentid med børnene. Pædagogerne skal først og fremmest være sammen med børnene i SFO-tiden, så der vil blive gjort en indsats for at rykke forældrehenvendelser /-samtaler til andre tidspunkter.

  Med venlig hilsen
  Jan Lundum og Henrik Krohn Didriksen
  Formandsskabet i skolebestyrelsen