• Louise Schmidt den 19-09-2018

    9. årgangselever under reglerne om frit skolevalg kan pt IKKE optages på Læssøesgades Skole. Læssøesgades Skole har fået suspension af det frie skolevalg på årgangen. Elever, der er nytilflyttet til lokaldistriktet, har stadig mulighed for at blive indskrevet på 9. årgang.