Billedet på sidehoved

- vi virker i virkeligheden

Billedet på sidehoved

Læssøesgades Skole

image

SFO

 • ikon
  Lisbeth Schmidt Andersen den 19-04-2017
  Læssøesgade Skole lige nu
  - Skolebestyrelsen
   
  I skolebestyrelsen arbejder vi med skolens nye værdigrundlag. Det er et arbejde der har været længe undervejs. Vi har brugt meget og god tid på arbejdet og er nu tilfredse med resultatet. Vi har præsenteret værdiggrundlaget for det pædagogiske personale, som tog godt imod og som allerede er i gang med at bruge grundlaget i deres arbejde med at definere de to afdelinger, som skolen vil have efter sommerferien (Læssøesgade og Langenæsstien). Vi vil også præsentere værdiggrundlaget for jer forældre på skolen, og vi arbejder nu på at finde den bedste tilgang til dette. For os er det vigtigt, at værdigrundlaget bliver levende, at det kommer til at virke og være det, der karakteriserer og danner vores gode skole.

  På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi elevtilfredshedsundersøgelsen, som eleverne besvarede i januar. Generelt er der en høj sociale trivsel og fremgang flere steder, hvilket vi er glade for. Der er også enkelte opmærksomhedspunkter. Toiletforholdene bemærkes, og mange elever finder toiletterne uhygiejniske. Dette er et problem på mange folkeskoler i kommunen, hvilket byrådet også er klar over. De har derfor bevilliget 20 millioner kr. til at forbedre forholdene på folkeskolerne. Vi håber naturligvis nogle af de penge tilfalder Læssøesgades skole. Bestyrelsen har også bemærket, at en stor andel af de ældste elever ryger eller har prøvet at ryge. Ligeledes dyrker en stor del af eleverne i samme aldersgruppe enten ikke motion eller meget lidt. Hvordan vi videre skal/kan forholde os til dette faktum, har vi endnu ikke noget svar på, men det er et sundheds-opmærksomhedspunkt for skolebestyrelsen. Undersøgelsen bliver offentliggjort til juni.

  I øjeblikket laves der forældretilfredshedsundersøgelse i Aarhus kommune. Vi opfordrer fra skolebestyrelsen til, at alle deltager. Det er vigtigt for skolen, på flere måder, at så mange af jer som muligt åbner det tilsendte link, I har modtaget med mail og deltager. Resultaterne er vigtige i kvalitetsmålingerne af skolen, og noget af det, som skolen måles på og noget, som bliver en rettesnor for, hvordan vi skal arbejde med skolen de kommende år. Skolens kontor kan kontaktes for hjælp og information om deltagelse i undersøgelsen.

  Jan Lundum og Henrik Krohn Didriksen
  Formandsskabet for skolebestyrelsen