• ikon
  Louise Schmidt den 16-03-2018
  Kære forældre

  Som du måske har set eller hørt i medierne, er der udsigt til, at store dele af den kommunale service kan blive ramt af en arbejdskonflikt.
  Det betyder, at undervisning i skoler og ungdomsskoler, pasning i dagtilbud samt fritidstilbud i SFO og klubber kan blive aflyst fra og med 10. april.
  Konflikten berører dog ikke specialskoler, specialklasser og specialinstitutioner. Det betyder, at hvis dit barn går i specialklasse, bliver undervisningen som udgangspunkt gennemført som normalt. Dog er det fortsat uafklaret, om Kørselskontoret bliver omfattet af konflikten. Der vil blive informeret om dette, når vi ved besked.
  Samtidig er der for skolens øvrige klasser undtagelser fra det generelle konfliktvarsel, idet ledere, tjenestemænd og visse medarbejdere er undtaget fra konflikten og arbejder som normalt. Det betyder, at nogle timer vil blive gennemført som planlagt, men at det vil variere fra skole til skole. Under en eventuel konflikt vil du i Forældreintra kunne se, hvilke timer der gennemføres som planlagt og modtage relevant information for din skole.
   
  Denne information er sendt til alle forældre, der har børn i skoler, dag- og fritidstilbud i Aarhus Kommune. Bemærk, at al generel information om konflikten bliver lagt på Aarhus Kommunes hjemmeside på adressen: www.aarhus.dk/konflikt.
   
  Med venlig hilsen
  Søren Aakjær
  Chef for skoler, dag- og fritidstilbud
  Børn og Unge, Aarhus Kommune