Læssøesgades Skole vægter fællesskabet højt.

Det betyder, at vi forventer af alle på skolen, at de føler sig forpligtet på hinanden. Alle gør deres bedste for at udvise respekt for hinanden ved at have en god tone, være hjælpsomme, tænke over konsekvenserne af egne handlinger og ved at føle ejerskab for skolen og dens faciliteter.

Det er vigtigt for os, at elever på Læssøesgades Skole bliver livsduelige. Dette opbygges gennem god faglighed med fokus på det nære og samfundet omkring os. Det opbygges i barnet ved en følelse af betydningsfuldhed, ved at blive behandlet respektfuldt af voksne og børn, og det opbygges ved at opleve at bidrage ind i fællesskabet både fagligt og socialt. Tryghed er en vigtig værdi for Læssøesgades Skole, hvor trygheden skabes gennem omsorgsfulde medarbejdere, og hvor konflikter bliver løst hurtigt og målrettet i og uden for klassen.

Læssøesgades Skole ønsker at fremme læringslyst og nysgerrighed. Vi søger at opnå det gennem vores inspirerende rammer og en undervisning ved lærere og pædagoger, der er glade og som trives. Alle sanser skal stimuleres både ved musik, bevægelse og kreativitet både for sig og blandet ind i den faglige undervisning. Dannelse er i højsædet ved stærkt faglige medarbejdere, der bruger kreative måder at undervise på. Undervisningen balancerer mellem at være sjov og udfordrende, så eleven oplever at mestre nye færdigheder. Målet er at hver enkelt har opnået det bedste, han og hun kan.

Læssøesgades Skole er en mangfoldig skole, hvor vi alle er ligeværdige, og hvor der er en respekt for forskellighed. Vi tror på det bedste i andre mennesker og udviser forståelse for hinanden og medansvar for fællesskabet.

Vi ved, at alle er nogens børn.