Kontakt til klassens lærere og pædagog 
Har I som forældre overordnede spørgsmål, der 
handler om jeres barns trivsel og læring eller oplevelser omkring klassen, skal I henvende jer til klassens lærere og pædagog. Læreren eller pædagogen vil ofte foreslå, at de kontakter jer senere eller aftaler et møde.

Dette gøres ud fra hensynet til jer som forældre, da det i dagligdagen kan være svært at tage snakken her og nu omgivet af børn og andre voksne. Ved nærmere drøftelse af problemer og personsager indkaldes der til et personligt møde. Dialogen mellem skole og hjem sker altid direkte mellem forældre og lærere/pædagoger - ikke gennem barnet eller andre. 

Kontakt til klassens øvrige pædagoger, lærere og faglærere 
Hvis I har spørgsmål til dagligdagen og undervisningen, bør I som forældre altid kontakte den relevante pædagog, klasse- eller faglærer direkte. 


Kontakt til ledelsen 
I er velkomne til at kontakte ledelsen, hvis der er spørgsmål eller emner, som ikkekan besvares af klassens pædagog eller lærere. Det kan i mange tilfælde være mest praktisk, at I kontakter ledelsen pr. 
e-mail med en uddybende beskrivelse af det emne, I vil tale om. 


Telefon

Ønskes en telefonsamtale, opfordrer vi til, at der via ForældreIntra aftales et tidspunkt, hvor I som forældre bliver ringet op. Dette gøres ud fra hensynet til jer som forældre, så der er afsat tid til en god snak.


 

På ForældreIntra kan I finde: 

  • Informationsbreve om aktiviteter i og udenfor skoletiden.
  • Beskeder fra lærerne.
  • Information og tilmelding til forældremøder og skole/hjemsamtaler.
  • Orienteringer fra ledelse og skolebestyrelse.
  • Beskeder fra andre forældre.

Følg linket her og få pjecen med vejledningen om brug af ForældreIntra.

 

På MinUddannelse kan I orientere jer om jeres barns undervisning og lektier. 

I kan se de undervisningsforløb klassen arbejder med og de læringsmål, der er sat for jeres barn.

I kan læse vejledningen om MinUddannelse her

I logger på MinUddannelse med NemID
.
Log på her: 
 MinUddannelse