Indskolingen går fra 0. til 4. årgang.

Hver dag starter med 20 minutters læsning for at sikre elevernes kontinuerlige læsetræning.

Midt på dagen har vi bevægelse, hvor fokus er på at bruge kroppen til gavn for både den motoriske og faglige udvikling.

Vi prioriterer at have vores pædagoger med i undervisningen.
Det gør vi for at kunne imødekomme det faglige fællesskab og støtte det enkelte barns lyst til læring.
Det styrker derudover den gode overgang mellem skole og SFO for i eleverne i indskolingen.

Vi har en ugentlig morgensamling i vores fællesrum. Her synger vi sange og giver fælles beskeder. Til samlingen sætter vi konkret fokus på skolens værdier Det kan fx være:

  • at hjælpe hinanden.
  • at komme ind fra frikvarteret til tiden.
  • at have respekt for forskellighed.

Den klasse, der har gjort den største indsats i forhold til fokuspunktet, får lov til at have vores vandrepokal den næste måned.

Vi har to emneuge om året, hvor alle indskolingsklasser arbejder sammen på tværs. Disse uger er med til at styrke elevernes forståelse for hinanden, styrke sammenholdet på tværs af klasserne samt give eleverne en forståelse for værdien af forskellighed.

Emneugen i foråret sluttes af en fest og fællesspisning, hvor forældre kommer med mad til en fælles buffet.

Dagtilbuddets storkøkken ligger også i bygningen, og det betyder, at der kan leveres mad til de skoleelever, der er tilmeldt madordningen.