• Ole Schilling Jeppesen den 18-05-2018
  Indbydelse til fælles arrangement og skolebestyrelsesvalg torsdag den 24. maj kl. 17:15- 20:15
   
  Kunne du godt tænke dig, at dit barn bliver bedre til at lære? At dit barn har lyst til at kaste sig ud i tingene uden at være bange for at lave fejl? At dit barn får mere gå-på-mod og ikke undgår udfordringer og giver op, når det møder modstand? Er du enig i, at børn skal være glade for at lære og at børn skal have ros for deres indsats og ikke blot for deres resultater?

  Så skulle du tage at deltage i vores arrangement på skolen den 24. maj kl. 17.15, hvor Peter Arnborg Videsen kommer og fortæller om sit arbejde med teorien om, at børn er mere motiverede for at lære og klarer sig bedre, hvis de ikke er bange for at begå fejl og om hvordan teorien kan bruges i børnenes hverdag.

  Sidste del af aftenen fortæller skolebestyrelsen lidt om deres arbejde i praksis, hvorefter der vil være valg til skolebestyrelsen. To medlemmer er på valg og dertil ønskes to suppleanter. 
   
  Program
  17.15 Velkomst efterfulgt af oplæg om Motivation for læring.
  18.30 Pause og let servering fra udskolingens Frokost to go
  19.00 Skolebestyrelsens arbejde og indflydelse på Læssøesgades Skole
  19.45 Valg til skolebestyrelsen
  20.15 Tak for i aften.
 • ikon
  Louise Schmidt den 13-05-2018
  Nyt fra skolebestyrelsen
  Trafikforholdene
  har været drøftet på skolebestyrelsesmødet 25. april, da det er vigtigt med en sikker skolevej.
  Nu bliver der fra "Natur og Vej" handlet på at forbedre enkelte kritiske punkter særligt omkring Ankersgade.
  T-krydset ved Langenæsbageren er et kritisk sted, som der umiddelbart ikke er løsninger til. Dog opfordres det til, at forældre ikke parkerer på Åbenrågade men i stedet benytter fx Augustenborggade, parkerer bag Menu og Fakta (1 times parkering fra 8-18) eller kører lidt længere ned ad Langenæs Allé, så trafikken ikke bliver så tæt omkring skolen - særligt om morgenen.

  Der kan laves lejrskole for 5. og 6. klasse i næste skoleår, hvilket bestyrelsen har arbejdet for i et stykke tid. Det bliver en fælles tur, som kan være med til at styrke fællesskabet på tværs af de to klasser i anledningen af at 5. klasse (nuværene 4.a) flytter over i udskolingen. Punktet blev drøftet som en del af budgetfremlæggelse og godkendelse.
   
  Sidst men ikke mindst arbejder vi frem mod skolebestyrelsesarrangementet 24. maj, hvor der også er skolebestyrelsesvalg. Vi håber på stort fremmøde.

  Venlig hilsen formandsskabet Lone Møller og Jan Lundum