Forældretilfredshed på Læssøesgades Skole

På Læssøesgades Skole gør vi dagligt en aktiv indsats for at tilbyde vores elever en skolegang af højeste kvalitet. I dette arbejde er forældretilfredshedsmålingerne fra Aarhus Kommune et værdifuldt værktøj for os. De hjælper os med at identificere de områder, hvor vi gør vores arbejde særlig godt, og de områder, hvor vi kan blive endnu bedre.

Forældretilfredsheden måles én gang hvert andet år, og her undersøger kommunen bl.a. forældrenes vurdering af deres børns faglige udbytte af undervisningen og generelle trivsel i skolen, styrkelsen af barnets sociale kompetencer, skolens indsats mod mobning, de fysiske rammer for undervisningen og skole-hjem-samarbejdet. 

Læs den seneste måling af forældretilfredsheden på Læssøesgades Skole her