Kvalitetsrapport for Læssøesgade Skole

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

Oplysningerne i rapporterne kommer dels fra forvaltningens eksisterende databaser og dels de lokale ledelsers supplerende indberetning i januar/februar 2014.

I linketne til højre finder du både lokalrapporten og baggrundsrapporten.

Kvalitetsrapporterne er opdelt i en samlet hovedrapport, der omhandler alle kommuneskoler samt en delrapport, der specifikt omhandler Læssøesgades Skole. 

Referat af kvalitetssamtalen finder du her