Bestyrelsesreferater

Referat 2010
06-01-2014
Referat 2011
06-01-2014
Referat 2012
06-01-2014
Referat 2013
06-01-2014
Referat 2014
06-01-2014
Referat 2016
01-11-2017
Referat 2017
01-11-2017
Referat 2018
08-05-2018
2018-09-26 Forretningsorden for skolebestyrelsen
09-10-2018