Opslagstavlen

 • ikon
  Nyt fra skolebestyrelsen

  Så har skolebestyrelsen konstitueret sig ved mødet onsdag d. 26.9.
  Formandsskabet i skolebestyrelsen bliver nu delt mellem Niels Kjær (barn i 7. klasse) og Lone Møller (barn i 3. og 4. klasse), og Dorthe Kjer Voetmann (barn i 0. klasse) er trådt ind i skolebestyrelsen ved suppleringsvalget.

  Forældremøder, skolehjemsamtaler, sikker skolevej og madordning i udskoling er blot nogle af de spændende temaer som skolebestyrelsen vil arbejde med i dette år.

  Venlig hilsen sekretær i skolebestyrelsen, Louise Schmidt, skoleleder
  Louise Schmidt den 28-09-2018
 • 9. årgangselever under reglerne om frit skolevalg kan pt IKKE optages på Læssøesgades Skole. Læssøesgades Skole har fået suspension af det frie skolevalg på årgangen. Elever, der er nytilflyttet til lokaldistriktet, har stadig mulighed for at blive indskrevet på 9. årgang.

  Louise Schmidt den 19-09-2018